تبلیغات
..:: )() آکوردهای جدید را از ما بخواهید )() ::.. ..:: )() آکوردهای جدید را از ما بخواهید )() ::.. - منو ببخش - کامران و هومن
 

منو ببخش - کامران و هومن

نویسنده: kian shekoohian موضوع: کامران و هومن، 

 

G           D         Am                          G

اگه تو رو دوست دارم خیلی زیاد منو ببخش

                       G             D                Am

اگه تویی اون که فقط دلم می خواد منو ببخش

                       G               C            Am

منو ببخش اگه شبها ستاره هارو می شمارم

                    G                   D              Am

منو ببخش اگه بهت خیلی می گم دوست دارم

                     G                   C             Am

منو ببخش اگه واست سبد سبد گل می چینم

                     G                   D            Am

منو ببخش اگه شبها فقط تو رو خواب می بینم

        G                          Am                D

منو ببخش اگه واسه چشمای تو خیلی کمم

       G                     Am              D

تو یه فرشته ای و من اگه فقط یه آدمم

                     G                C               Am

منو ببخش اگه برات می میرم و زنده می شم

                 G                     D         Am

اگه با دیونه گیام پیش تو شرمنده می شم

                   G                 C                    Am

منو ببخش اگه همش می سپارمت دست خدا

                    G                D            Am

اگه پیش غریبه ها به جای تو می گم شما

                            G                             Am

منو ببخش من نمی خوام تو رو به ماه نشون بدم

                       G          D                 Am

نشونیتو نه به شب و نه دست آسمون بدم

                          G                           Am

منو ببخش اگه می خوام تو رو فقط مال خودم

                      G                  D          Am

ببخش اگه کمم ولی زیادی عاشقت شدم

اگه تو رو دوست دارم....

 

() نظرات